Chateau GRAND BARI s.r.o.

Ste starší ako 18 rokov?

 zapamätať
Chateau GRAND BARI s.r.o.

Chateau GRAND BARI s.r.o.

Dňa 18.5.2022 bude vinárstvo z dôvodu konania súkromnej akcie zatvorené.

Blog

Unikátna pôda pre pestovanie viniča

GrandBloger 13. Júl 2016

Vinohradnícka oblasť Tokaj je známa pre svoje geografické a klimatické špecifiká, ktoré umožňujú tokajským odrodám prosperovať a tvoriť povestné cibéby. Málo sa však hovorí o jedinečnosti samotnej pôdy. Jej hodnota spočíva vo vulkanických horninách, ktoré sú natoľko špecifické, že pomohli presne vymedziť Tokajskú oblasť z hľadiska terroir.

Vedeli ste, že: Iba tufové pivnice sú schopné zabezpečiť dostatočnú tvorbu ušľachtilej plesne Cladosporium cellare, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou procesu dozrievania tokajských vín v dubových sudoch?

Rozmanitý charakter vín

Chateau GRAND BARI vlastní v katastri obce Veľká Bara 60 hektárov pôdy sopečného pôvodu s bohatou frakciou hornín. Práve variabilita geomorfologickej štruktúry pôdy vplýva na to, aký bude mať víno charakter.

Rozličným zložením pôdy sa vyznačujú aj naše vinohradnícke hony: Čelejka, Ružičky, Katy a Piliš, na ktorých pestujeme Furmint, Lipovinu a Muškát žltý. Umiestnenie jednotlivých odrôd sme prispôsobili skladbe pôdy daných honov. Takto vieme podporiť potenciál každej jednej odrody.

Spomedzi všetkých vinohradníckych honov má najcennejšiu skladbu hornín Piliš, pretože je tvorený ryocidmi, dacidoandezitmi a andezitmi.

Svetový unikát u nás doma

Francúzsky výraz terroir [teroá] znamená zemepisné označenie územia a predstavuje najdôležitejší znak kvality vína z pohľadu apelácie pôvodu. Podľa uznávaného profesora geológie, p. Ivana Krausa, je práve tokajský terroir jedným z najvzácnejších na svete – pretože sa v rámci neho výrazne prejavuje väzba medzi pôdou a pôvodnou materskou horninou.

Navyše, takmer celé územie našich vinohradníckych honov spadá z hľadiska terroir do tej najkvalitnejšej kategórie 1A.

Označenie terroir robí víno identifikovateľným a rozpoznateľným pre svoje osobité vlastnosti. Tie sú dané prírodnými podmienkami, výrobnými postupmi, tradíciami a v neposlednom rade konkrétnym územím (vinohradníckou oblasťou).

Vedeli ste, že:  Terroir sa dá aj tvoriť?

S terroir je možné pracovať a využitím určitých postupov sa dá ovplyvniť jeho ráz. Môže ísť napríklad o výsadbu porastov a tráv, ktorými sa koriguje prúdenie vetra v prospech potrieb viniča. Rovnakým spôsobom sa dá eliminovať dopad slnečných lúčov a naopak – citlivou redukciou porastov sa zvyšuje množstvo slnečného svitu vo vinohradoch.