Chateau GRAND BARI s.r.o.

Ste starší ako 18 rokov?

 zapamätať
Chateau GRAND BARI s.r.o.

Chateau GRAND BARI s.r.o.

ZAŽITE VÝNIMOČNÝ ALL INCLUSIVE SILVESTER NA TOKAJI

Blog

Svetový Tokaj: V čom spočíva výnimočnosť tohto regiónu?

Grand Bloger 6. Júl 2020

Tak ako Francúzi majú svoju oblasť Bordeaux alebo známu Champagne, tak aj Slovensko sa môže popýšiť svetovým unikátom, ktorý súvisí s produkciou vína. Je ním najmenšia  vinohradnícka oblasť na Slovensku.

Spoznajte Tokaj – rodisko legendárnych putňových vín.

História, ktorá predurčuje k úspechu

Počiatky moderného vinohradníctva na Tokaji siahajú až do 11. storočia. Pôvodné vinice však boli zničené Tatármi a bolo ich potrebné vybudovať nanovo. Vďaka húževnatosti vinárskych majstrov z Talianska sa pestovanie viniča opätovne rozšírilo a tokajské víno si získalo priazeň kráľovského dvora.

Následne panovník Karol III. vydal v roku 1737 kráľovský dekrét, ktorým sa vinohradnícka oblasť Tokaj stala úplne 1. legislatívne vymedzenou (a zároveň právne uznanou) vinohradníckou oblasťou.

Vedeli ste, že... Tokaj sa nachádza na území dvoch štátov, Slovenska a Maďarska? U nás je limitovaný plochou 907 ha, pričom zákon presne určuje, ktoré obce sem patria. Ide o Malú Tŕňu, Veľkú Tŕňu, Čerhov, Černochov, Slovenské Nové Mesto, Viničky a obec Bara.

Vzácne územie s vulkanickým podložím

Tokaj je v celosvetovom meradle výnimočný nielen svojimi klimatickými vlastnosťami, dostatkom slnečných lúčov či dlhou a suchou jeseňou. Charakterizuje ho predovšetkým unikátne zloženie pôdy sopečného pôvodu. V pôde sa nachádzajú rôzne vulkanické horniny ako napríklad najznámejšie tufy, ale takisto aj ryocidy, dacidoandezity a andezity.

Takáto skladba pôdy má vplyv na vývoj hrozna a v konečnom dôsledku aj na chuť vína. Kombinácia všetkých prírodných aspektov vytvára ideálne podmienky pre tvorbu cibéb – kľúčovú ingredienciu na výrobu tokajských vín.

Tufové pivnice zároveň poskytujú priestor na zrenie tokajských výberov v dubových sudoch za prítomnosti ušľachtilej plesne Cladosporium cellare, ktorá sa v nich tvorí. Zaujímavosťou pritom je, že takéto podmienky sa nedajú dosiahnuť v pivniciach s iným pôdnym zložením. Práve aj to inšpirovalo majiteľa Jozefa Jankuláka k stavbe vinárstva práve na Tokaji.

Vedeli ste, že... Tokajským výberom sa môže nazývať iba víno, vyrobené z troch  povolených odrôd? Vo vinohradníckej oblasti Tokaj je možné pestovať len Furmint, Lipovinu a  Muškát žltý.

Unikátny terroir

Tokajský terroir je tým, čo definuje jedinečnosť a rozpoznateľnosť vín po celom svete – či už z hľadiska pôdy, prírodnými podmienkami alebo tradičnými výrobnými postupmi.

Objavte aj vy svetový Tokaj. Čakáme vás v príjemnom prostredí vinárstva Chateau GRAND BARI, odkiaľ budete mať celý región Tokaja ako na dlani.